Dettan

Dettan
På äventyr med Dettan

tisdag 12 oktober 2010

Föreläsning med Åsa Domeij

Ikväll har jag varit på en intressant föreläsning med temat "Den hållbara matkassen". Åsa Domeij  är chef för miljö och socialt ansvar på Axfood. Hon har en tidigare bakgrund inom Miljöpartiet.


Åsa gav förstås en partsinlaga för Axfood, men gav också tänkvärda synpunkter på vad som påverkar våra inköp idag och i framtiden.
Vad är hållbarhetsfrågorna? Åsa kom bl.a. in på lokalt producerat, ekologiskt, klimat, djurskydd, tillsatser, transporter, svinn. Inte minst det sista är något vi alla kan hantera. Som Åsa sa, många har gått på myten om bäst före datum. Använd lukt och smak innan vi slänger mat och vi gör mycket för miljö.

Det Åsa tog upp om framtidsfrågorna var bl.a. energi och avfallshantering i butikerna, vatten i matproduktionen (konstbevattning där det finns brist på vatten), kemikalier i maten (SIN-listan) och energi till växthusen. Varför inte använda överskottsenergi på sommaren i Sverige till att värma växthus här, där vi har gott om vatten!
Hon väckte många tankar att fundera vidare på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar